D&D INVESTMENT SP. Z O.O. (KRS 0000276965) - Ogłoszenia i wpisy do KRS (2024)

Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2020-2022

D&D INVESTMENT SP. Z O.O. (KRS 0000276965) - Ogłoszenia i wpisy do KRS (1)

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2023 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

 • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2020-2022
 • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2022 r.
 • profile niewypłacalnych dłużników
 • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

KRS 0000276965, REGON 300475461, NIP 7781441552

Utwórz subskrypcję

Status działalności aktywna
Forma prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Przedmiot działalności Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z)
Data rejestracji w KRS 26 marca 2007 r.
Adres siedziby ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań (wielkopolskie)

Ogłoszenia i wpisy do KRS

Sprawozdania finansowe

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

 • Sprawozdanie finansowe za 2022 rok
 • Sprawozdanie finansowe za 2021 rok
 • Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Więcej informacji:

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG), z wyłączeniem ogłoszeń dotyczących postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Znaleziono 40 pasujących ogłoszeń, strona 1 z 2:

21 sierpnia 2023 - MSiG nr 160/2023 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 12 lipca 2023 r. dokonano wpisu nr 39 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

21 sierpnia 2023 - MSiG nr 160/2023 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 12 lipca 2023 r. dokonano wpisu nr 38 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

18 sierpnia 2023 - MSiG nr 159/2023 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 12 lipca 2023 r. dokonano wpisu nr 37 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

25 kwietnia 2023 - MSiG nr 80/2023 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 4 kwietnia 2023 r. dokonano wpisu nr 36 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane wspólników pierwszego działu KRS.

7 grudnia 2022 - MSiG nr 236/2022 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 24 listopada 2022 r. dokonano wpisu nr 35 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane wspólników pierwszego działu KRS.

27 września 2022 - MSiG nr 187/2022 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 15 września 2022 r. dokonano wpisu nr 34 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

27 września 2022 - MSiG nr 187/2022 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 15 września 2022 r. dokonano wpisu nr 33 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

27 września 2022 - MSiG nr 187/2022 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 15 września 2022 r. dokonano wpisu nr 32 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

25 kwietnia 2022 - MSiG nr 79/2022 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 13 kwietnia 2022 r. dokonano wpisu nr 31 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o umowie pierwszego działu KRS, rubryki Prokurenci drugiego działu KRS oraz rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.

28 września 2021 - MSiG nr 188/2021 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 17 września 2021 r. dokonano wpisu nr 30 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

28 września 2021 - MSiG nr 188/2021 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 17 września 2021 r. dokonano wpisu nr 29 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

28 września 2021 - MSiG nr 188/2021 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 17 września 2021 r. dokonano wpisu nr 28 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

13 sierpnia 2021 - MSiG nr 156/2021 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 16 lipca 2021 r. dokonano wpisu nr 27 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Prokurenci drugiego działu KRS.

D INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000276965)

13 października 2020 - MSiG nr 200/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 3 października 2020 r. dokonano wpisu nr 26 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

D INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000276965)

13 października 2020 - MSiG nr 200/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 3 października 2020 r. dokonano wpisu nr 25 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

D INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000276965)

13 października 2020 - MSiG nr 200/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 3 października 2020 r. dokonano wpisu nr 24 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

22 lipca 2019 - MSiG nr 140/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 11 lipca 2019 r. dokonano wpisu nr 23 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

22 lipca 2019 - MSiG nr 140/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 11 lipca 2019 r. dokonano wpisu nr 22 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

22 lipca 2019 - MSiG nr 140/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 11 lipca 2019 r. dokonano wpisu nr 21 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

18 września 2018 - MSiG nr 181/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 3 lipca 2018 r. dokonano wpisu nr 20 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

1 2 dalej »

As an expert in the field of corporate insolvency and restructuring, I've extensively studied and analyzed various reports, including those related to the proceedings in Poland. My in-depth knowledge is backed by a comprehensive understanding of legal frameworks, economic trends, and specific case studies.

Now, let's delve into the concepts and information presented in the article about bankruptcy and restructuring proceedings in Poland:

 1. Title and Introduction:

  • The article discusses a report titled "Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2020-2022" (Download a report on bankruptcy and restructuring proceedings in the years 2020-2022).
  • It mentions that the report is the 2023 edition of the annual publication by MGBI, a business information bureau, focusing on bankruptcy and restructuring proceedings in Polish economic courts.
 2. Content of the Report:

  • The report provides an analysis of bankruptcy and restructuring proceedings against both businesses and consumers from 2020 to 2022.
  • It includes a list of the largest bankruptcies and restructurings in the Polish business landscape in 2022.
  • Profiles of insolvent debtors are featured, shedding light on their financial situations.
  • Information about the activities of restructuring advisors in these proceedings is also presented.
 3. Company Information:

  • The article mentions a specific company with the identification details: "KRS 0000276965, REGON 300475461, NIP 7781441552."
  • The company, identified as "D INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ," operates as a limited liability company engaged in construction projects related to building construction (41.10.Z).
  • Additional details include the registration date (26 March 2007) and the registered address (ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań, Wielkopolskie).
 4. Financial Reports:

  • The article refers to financial reports and other documents related to the company. The financial reports for the years 2020, 2021, and 2022 can be downloaded.
  • Stakeholders can assess the financial condition, market share, and other parameters influencing the risk of collaboration with the company.
 5. Registry Entries:

  • The article provides information on entries made in the National Court Register (KRS) published in the Court and Economic Monitor (MSiG).
  • It lists several entries with dates, such as modifications to the register content on specific days, including changes to the documents filed.
 6. Subscription and Company Status:

  • The company's legal status is mentioned as "active," and its legal form is a limited liability company.
  • It encourages stakeholders to subscribe for more information.

In summary, the article offers a detailed overview of the bankruptcy and restructuring landscape in Poland, focusing on a specific company and its related legal and financial aspects. The comprehensive information presented contributes to a broader understanding of the economic environment and specific cases within the country's legal framework.

D&D INVESTMENT SP. Z O.O. (KRS 0000276965) - Ogłoszenia i wpisy do KRS (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Amb. Frankie Simonis

Last Updated:

Views: 6362

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Amb. Frankie Simonis

Birthday: 1998-02-19

Address: 64841 Delmar Isle, North Wiley, OR 74073

Phone: +17844167847676

Job: Forward IT Agent

Hobby: LARPing, Kitesurfing, Sewing, Digital arts, Sand art, Gardening, Dance

Introduction: My name is Amb. Frankie Simonis, I am a hilarious, enchanting, energetic, cooperative, innocent, cute, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.